Liên Hệ Mua Hàng

Kính gửi quý khách hàng: Hiện chúng tôi cập nhật các sản phẩm thực phẩm Organic ở trang web mới http://thaomocfoods.com/ . Các bài đăng ở trang này có thể chưa cập nhật về giá. Do đó nếu mua hàng xin quý khách đặt trực tiếp ở trang thaomocfoods .
Liên hệ : Ms Hanh( 0923.270.815) | sale@thaomocgarden.com
Mua tại cửa hàng:
57 Gò Cẩm Đệm , P10 ,Quận Tân Bình. Hồ Chí Minh Tel: 028 668 536 45

Dưa lưới Hannah’s Choice (Cucumis melo,CUC00164)Giống dưa lưới mới , F1, kháng nhiều bệnh, phát triển bởi Department of Plant Breeding at the Cornell University Agricultural Experiment Station in Ithaca, N.YHannah's Choice F1' has excellent resistance to powdery mildew races 1 and 2 (Podosphaera xanthi) and some tolerance to Fusarium root rot (Fusarium oxysporum f. sp. melonis) race 2. In addition, it has resistance to watermelon mosaic virus (WMV), papaya ringspot virus (PRSV), and zucchini yellow mosaic virus (ZYMV). This is the first commercial melon to have combined resistance to these three potyviruses. Also, it has shown some field tolerance to spider mites (Tetranychus urticae). Lastly, it has shown some field tolerance to downy mildew (Pseudoperonospora cubensis), angular leaf spot (Pseudomonas syringae pv. lachrymans), and gummy stem blight (Didymella bryoniae). In 2001, 2002, and 2003 it was grown in replicated trials in New York and in 2002 and 2003 in Oregon.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét